2008-10-03

ORACLE UPGRADE

podstawowa procedura upgarade dla wersji 10:

1. przeczytać dokument README.html
2. sprawdzić System Requirements
3. ustawić zmienną systemową $ORACLE_HOME
4. wyłączyć wszystkie usługi bazy
5. zainstalować patcha na binaria bazy (modyfikuje,dodaje tylko pliki binarne w $ORACLE_HOME)
6. wykonać skrypt sprawdzający bazę danych:
STARTUP UPGRADE
SPOOL preupgrade_check.log
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlu102i.sql
SPOOL OFF
7. sprawdzić spool i zweryfikować, po ewentualnej korekcie wykonąć skrypt ponownie
8. wykonać upgrade bazy danych (modyfikuje obiekty w przestrzeni SYSTEM)
STARTUP UPGRADE
SPOOL patch.log
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/catupgrd.sql
SPOOL OFF
9. wyłączyć bazę:
SHUTDOWN IMMEDIATE
10. uruchomić bazę i skompilować pakiety:
STARTUP
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlrp.sql
11.sprawdzić komponenty po upgrade:
SELECT comp_name,version,status FROM sys.dba_registry;
OGÓLNE:
catupgrd.sql - wykonuje skrypty do upgrade, które to z kolei tworzą i zmieniają tabele słownikowe, widoki, typy, pakiety etc.,
czas upgrade poszczególnych komponentów:
SELECT * FROM registry$log;


podstawowa procedura upgarade dla wersji 9:
przeczytać dokument README.html
sprawdzić System Requirements

ALTER SYSTEM SET java_pool_size=150M scope=spfile
ALTER SYSTEM SET shared_pool_size =150M scope=spfile
wyłączyć wszystkie usługi bazy
zainstalować patcha na binaria bazy

upgrade zainstalowanej bazy
  • sqlplus /nolog
  • sql> STARTUP MIGRATE
  • sql> SPOOL PATCH.LOG
  • sql> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/catpatch.sql
  • sql> SPOOL OFF
zrestartować bazę
w razie problemów naprawić i wykonać ponownie
wykonać plik do kompilacji pakietów
  • sql> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlrp.sql
sprawdzanie patchy:
@$ORACLE_HOME/opatch/opatch lsinventory
@$ORACLE_HOME/opatch/opatch lsinventory -detail