2008-11-30

ORACLE LOGMINER

 1. uruchomić bazę w trybie ARCHIVELOG
 2. dopisać do pliku INIT paramter wskazujący na katalog gdzie będzie składowany słownik
  UTL_FILE_DIR='[dir_path]'
 3. ustawić szczegółowość logowania informacji w redo logach:
  ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;
  ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;
  SELECT supplemental_log_data_min FROM v$database;
  SELECT supplemental_log_data_all FROM v$database;
 4. wyeksportować słownik:
  do pliku:
  execute DBMS_LOGMNR_D.BUILD('[dict_file'],'[dict_file_dir_path]');
  do redologów:
  execute DBMS_LOGMNR_D.BUILD(Options=>DBMS_LOGMNR_D.STORE_IN_REDO_LOGS);
  SELECT * FROM v$logmnr_dictionary;
 5. dodanie plików archiwalnych do analizy:
  execute DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE(Options=>dbms_logmnr.new,LogFileName=>'[archive_log_path]');
  DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE(Options=>dbms_logmnr.addfile,LogFileName=>'[archive_log_path]');
  DBMS_LOGMNR.REMOVE_LOGFILE(LogFileName=>'[archive_log_path]');
  SELECT * FROM v$logmnr_logs;
 6. uruchamianie:
  execute DBMS_LOGMNR.START_LOGMNR(DictFileName=>'[dict_file_path]');
  lub w określonych ramach czasowych
  execute DBMS_LOGMNR.START_LOGMNR(DictFileName=>'[dict_file_paht]', StartTime=>TO_DATE('15-01-2008 08:00:00','DD-MM-YYYY HH24:MI:SS', EndTime=>TO_DATE('15-01-2008 14:00:00','DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));
 7. sprawdzanie wyników:
  SELECT username,sql_redo,sql_undo FROM v$logmnr_contents WHERE username='[username]';